DUNK IT

DUNK IT ´24

Võistlused toimuvad vastavalt FIBA 3 x 3 reeglistikule 17. veebruaril 2024 algusega 10.00 Rae Valla Spordikeskuses (Laste tänav 3, Jüri).

Mängima on oodatud IT- ja finantssektoris tegutsevate asutuste 4-liikmelised võistkonnad. Väljakul on korraga 3 liiget. Osaleda saavad lähetava asutuse või lähetava asutuse haldusalasse kuuluva asutusega võistluspäeval kehtivat töölepingut omavad mängijad.

Mängitakse vastavalt FIBA 3 x 3 reeglistikule. Turniiri süsteemi otsustavad korraldajad pärast võistlustele registreerumise lõppemist. Süsteemi eesmärgiks on pakkuda võistkondadele sellel päeval 3-6 võitluslikku kohtumist võimalikult erinevate vastastega ja mahtuda planeeritavasse ajakavasse.

Soojenduspallid peavad võistkonnad ise kaasa võtma. Soovitav on kasutada numbritega varustatud ühte värvi mängusärke. Kaasa võetud varustuse eest korraldaja ei vastuta.

Turniiril osalemise tasu on kuni 31.01.2023 registreerudes 280.00€, kuni 09.02.2024 registreerudes 350.00€, tasumine toimub arvete alusel, hindadele lisandub käibemaks.

Iga mängija vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses turniiri läbimiseks vajalikule seisundile. Võistluse korraldaja tagab vajadusel esmaabi, võistluspaigas kutseline meedik.

Oma osaluse kinnitamiseks saatke vastus kutsele e-posti teel info@spordipilet.ee hiljemalt 09.02.2024.

Kolme parema võistkonna liikmeid autasustatakse medalite ja meenetega võistluste lõppedes võistluspaigas.

Turniiri korraldajaks on Spordipilet.ee. Kontaktisikuks on Kristjan Jääts (+372 51 36 174)
Lisainfo: info@spordipilet.ee ja www.spordipilet.ee

  1. Helmes
  2. Registrite ja Infosüsteemide Keskus
  3. OIXIO

14.02.2024

18.02.2024