Ettevõtete Male 13.04.2023

Võistluse korraldajaks on Spordipilet.ee. Võistluse eesmärgiks on pakkuda firmasportlastele võimalust kohtuda omavahel males ja välja selgitada parimad maletajad ja võistkonnad. Turniir viiakse läbi 13.04.2023.a. kella 17:00-22:00 Paul Kerese Malemajas (Vene tn. 29, Tallinn) alloleva ajakava järgi:

Ajakava:

16:00-16:45 Registreerimine
16:50 Turniiri avamine.
17:00-17.30  I voor
17:40-18.10  II voor
18:20-18.50  III voor
19:00-19.30  IV voor
19:40-20:10   V voor
20:20- 20:50  VI voor
21:00-21:30  VII voor
21:30-21.50   esikolmikute autasustamine võistluspaigas

Osavõtusoovist teatada hiljemalt 10. aprilliks 2023 e-kirjaga aadressile info@spordipilet.ee  või  SMS- sõnumiga telefonil +372 51 36 174.
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel firma poolt eelregistreerunud maletajatel, kes omavad   võistluspäeval lähetava ettevõttega kehtivat töölepingut.

Naised, mehed, firmade võistkonnad (arvesse läheb 4. parima tulemuse saavutanu võistleja punktisumma vt. p.4.1). Juhul kui firma võistlejaid on enam kui 4, moodustavad madalamatele kohtadele tulnud võistlejad firma II võistkonna.
Mehed ja naised mängivad samas turniiris ja võivad kohtuda ka omavahel, kuid võistlusklassid on erinevad. Ka sama ettevõtte võistlejad võivad kohtuda omavahel.
Turniir viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Mängitakse kiirmalet FIDE reeglite järgi, 7 vooru  mõtlemisajaga 1o minutit +3 lisasekundit igal käigul kummalegi maletajale partii lõpuni. Parimad võistkonnad selgitatakse välja 4 parima võistleja kohapunktide summas. Võistlejate kohapunktid arvutatakse järgmise punktitabeli järgi:

 1. 50 punkti
 2. 47 punkti
 3. 45 punkti
 4. 44 punkti
 5. 43 punkti . . . 47. koht 1 punkt.

Võistkonna võrdsete kohtade korral p.4.2. kriteeriume ei arvestata. Kohapunktideks on vastavate kohtade aritmeetiline keskmine.
Näide: I koht 6p. (individuaalne tulemus) => võistlejale kohapunkte 50 p
II-V koht 5p. s.t. 4 mängijat kogusid 5 p => arvutatakse II-V koha vastavate kohapunktide aritmeetiline keskmine ja need neli  mängijat toovad võrdselt võiskonnale  (47+45+44+43)/4=179/4=44,75 p.
4.2. Individuaal võistlejatele määratakse kohad võrdsete punktide korral järgmiste kriteeriumide järgi:
1) omavaheline kohtumine (kui kohajagajad on omavahel mänginud)
2) voorujärgsete punktide summa
3) Mediaan-Buchholz
4) Buchholz
5) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Loosimiseks ja tehniliseks tööks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi. Viimases voorus on kohtunikul õigus teostada paaride valikut lähtudes eriauhindade gruppidest. Osaleda võivad firmade töötajad, kelle firma on eelnevalt registreerunud ja tasunud  osavõtumaksu 28 €  võistleja kohta enne 10.04.2023, lisandub käibemaks. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Partii ajal on keelatud kasutada mängusaalis mobiiltelefoni või muud elektroonilist kommunikatsioonivahendit. Seadmed võivad olla mängija juures väljalülitatud või hääletus olekus. Selle reegli rikkumisel kaotab  mängija partii sõltumata seisust. Nimetatud seadmeid võib kasutada vaheaegadel väljaspool mängusaali.
Rakendatakse 2023.a kehtima hakanud uusi FIDE reegleid – http://www.maleliit.ee/

NB! Erisus FIDE reeglitest –  esimene määrustevastane käik toob kaasa hoiatuse, teine kaotuse.  Määrustevastase käigu tegija vastasele lisatakse mõtlemisaega 1 minut, kui ta kellal on jäänud mõtlemisaega alla 5 minuti. Võistlus läheb Eesti kiirmale reitinguarvestusse.

Autasustamine: Medalite ja meenetega autasustatakse meeste esikolmikut, naiste esikolmikut ja võistkondlikult esikolmikusse tulnud võistkondade liikmeid, lisaks autasustatakse parimat võistkonda rändkarikaga.

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad koostöös kohtunikega.
Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist osalejaid teavitades.
Turniiri korraldajaks on Spordipilet.ee. Kontaktisikuks on Kristjan Jääts (+372 51 36 174)

Lisainfo: info@spordipilet.ee ja www.spordipilet.ee

Registreeri

 1. Telia Spordiklubi
 2. Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
 3. Timbeter OÜ
 4. Portex OÜ
 5. Admiral Markets AS
 6. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 7. IIZI Kindlustusmaakler AS
 8. keweb.ee

16:00-16:45 Registreerimine
16:50 Turniiri avamine.
17:00-17.30  I voor
17:40-18.10  II voor
18:20-18.50  III voor
19:00-19.30  IV voor
19:40-20:10   V voor
20:20- 20:50  VI voor
21:00-21:30  VII voor
21:30-21.50   esikolmikute autasustamine võistluspaigas

14.04.2023

Spordipilet OÜ
Nõmme tee 3-14
11315 Tallinn

Tel: +372 5136174
info@spordipilet.ee
www.spordipilet.ee