Ettevõtete Male

Ettevõtete Male VI 10.10.2024

Võistluse korraldajaks on Spordipilet.ee. Võistluse eesmärgiks on pakkuda firmasportlastele võimalust kohtuda omavahel males ja välja selgitada parimad maletajad ja võistkonnad. Turniir viiakse läbi 10.10.2024 ajavahemikul 17:00 – 22:00 Paul Kerese Malemajas (Vene tänav 29, Tallinn) alloleva ajakava järgi:

16:00-17.00 registreerimine

17:00-17.30  I voor
17:40-18.10  II voor
18:20-18.50  III voor
19:00-19.30  IV voor
19:40-20:10  V voor
20:20- 20:50 VI voor
21:00-21:30  VII voor

21:30-21.50   esikolmikute (naised, mehed, võistkonnad)  autasustamine

Osavõtusoovist teatada hiljemalt 7. oktoobriks 2024 e-kirjaga aadressile info@spordipilet.ee. Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel lähetava asutuse poolt eelregistreerunud maletajatel, kes omavad võistluspäeval firmaga kehtivat töölepingut ja on täisealised (sündinud 2006 ja varem). Maksimaalselt mahub võistlema 100 esimesena registreerunud osalejat.

Naised, mehed, firmade võistkonnad (arvesse läheb 4. parima tulemuse saavutanu võistleja punktisumma vt. p.4.1). Juhul kui firma võistlejaid on enam kui 4, moodustavad madalamatele kohtadele tulnud võistlejad firma II võistkonna.
Mehed ja naised mängivad samas turniiris ja võivad kohtuda ka omavahel, kuid võistlusklassid on erinevad. Ka sama ettevõtte võistlejad võivad kohtuda omavahel.

Turniir viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Mängitakse kiirmalet FIDE reeglite järgi, 7 vooru  mõtlemisajaga 10 minutit +3 lisasekundit igal käigul kummalegi maletajale partii lõpuni. Parimad võistkonnad selgitatakse välja 4 parima võistleja kohapunktide summas. Võistlejate kohapunktid arvutatakse järgmise punktitabeli järgi:

  1. 50 punkti
  2. 47 punkti
  3. 45 punkti
  4. 44 punkti
  5. 43 punkti . . . 47. koht 1 punkt.

Võistkonna võrdsete kohtade korral p.4.2. kriteeriume ei arvestata. Kohapunktideks on vastavate kohtade aritmeetiline keskmine.
Näide: I koht 6p. (individuaalne tulemus) => võistlejale kohapunkte 50 p
II-V koht 5p. s.t. 4 mängijat kogusid 5 p => arvutatakse II-V koha vastavate kohapunktide aritmeetiline keskmine ja need neli  mängijat toovad võrdselt võiskonnale  (47+45+44+43)/4=179/4=44,75 p.

4.2. Individuaal võistlejatele määratakse kohad võrdsete punktide korral järgmiste kriteeriumide järgi:

1) omavaheline kohtumine (kui kohajagajad on omavahel mänginud)
2) voorujärgsete punktide summa
3) Mediaan-Buchholz
4) Buchholz
5) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

Loosimiseks ja tehniliseks tööks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi. Viimases voorus on kohtunikul õigus teostada paaride valikut lähtudes eriauhindade gruppidest. Osaleda võivad firmade töötajad, kelle firma on eelnevalt registreerunud ja tasunud osavõtutasu 30 € võistleja kohta enne võistluspäeva ehk kuupäevaks 10.04.2024. Osalustasule lisandub Eestis kehtiv käibemaks. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Partii ajal on keelatud kasutada mängusaalis mobiiltelefoni või muud elektroonilist kommunikatsioonivahendit. Seadmed võivad olla mängija juures väljalülitatud või hääletus olekus. Selle reegli rikkumisel kaotab  mängija partii sõltumata seisust. Nimetatud seadmeid võib kasutada vaheaegadel väljaspool mängusaali. Rakendatakse 2023 kehtima hakanud uusi FIDE reegleid – http://www.maleliit.ee/

NB! Erisus FIDE reeglitest –  esimene määrustevastane käik toob kaasa hoiatuse, teine kaotuse.  Määrustevastase käigu tegija vastasele lisatakse mõtlemisaega 1 minut, kui ta kellal on jäänud mõtlemisaega alla 5 minuti. Võistlus läheb Eesti kiirmale reitinguarvestusse.

Autasustamine: Medalite ja meenetega autasustatakse meeste esikolmikut, naiste esikolmikut ja võistkondlikult esikolmikusse tulnud võistkondade liikmeid (4), lisaks autasustatakse parimat võistkonda rändkarikaga.

Varasemad võitjad:

21.04.2022 Eesti Energia Spordiklubi: E.Vaino, S.Novikov, G.Pitsevitš, A.Vardugin
20.10.2022 Team Kaitsevägi: K.Kõrge, L.Allmann, J.Tammisto, M.Morell
13.04.2023 Wise: M.Narva, J.Holvason, M.Nahkur, M.Arikan
19.10.2023 Ida-Virumaa Õpetajad: S.Pritulina, D.Petrov, S.Novikov, V.Golubenko
11.04.2024 Tallinna Tehnikaülikool: J.Belikov, D.Karai, M.Hansson, A.A.Adetunji

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad koostöös kohtunikega.
Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist osalejaid teavitades. Turniiri korraldajaks on Spordipilet.ee. Kontaktisikuks on Kristjan Jääts (+372 51 36 174)

Lisainfo: info@spordipilet.ee ja www.spordipilet.ee

16:00-17.00 registreerimine

17:00-17.30  I voor
17:40-18.10  II voor
18:20-18.50  III voor
19:00-19.30  IV voor
19:40-20:10  V voor
20:20- 20:50 VI voor
21:00-21:30  VII voor

21:30-21.50   esikolmikute (naised, mehed, võistkonnad)  autasustamine

III Ettevõtete Male 13.04.2023 (individuaalne)

IV Ettevõtete Male 19.10.2023 (individuaalne)

V Ettevõtete Male 11.04.2024 (Individuaalne)