Riigiametnike karikasari

Riigiametnike Karikasari: Male

Võistluse korraldajaks on Spordipilet.ee. Võistluse eesmärgiks on pakkuda avalikus sektoris töötavatele malesõpradele võimalust kohtuda omavahel  ja välja selgitada parimad maletajad ja võistkonnad. Turniir viiakse läbi 22.02.2024.a. kella 17:00-22:00 Paul Kerese Malemajas (Vene tn. 29, Tallinn) alloleva ajakava järgi:


Ajakava:
16:00-16:45 Registreerimine
16:50 Turniiri avamine
17:00-17.30  I voor
17:40-18.10  II voor
18:20-18.50  III voor
19:00-19.30  IV voor
19:40-20:10   V voor
20:20- 20:50  VI voor
21:00-21:30  VII voor
21:30-21.50   esikolmikute autasustamine võistluspaigas

Osavõtusoovist teatada hiljemalt 16. veebruariks 2024 e-kirjaga aadressile info@spordipilet.ee .
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel asutuse poolt eelregistreerunud maletajatel, kes omavad   võistluspäeval lähetava asutusega kehtivat töölepingut.

Naised, mehed, firmade võistkonnad (arvesse läheb 4. parima tulemuse saavutanu võistleja punktisumma vt. p.4.1). Juhul kui firma võistlejaid on enam kui 4, moodustavad madalamatele kohtadele tulnud võistlejad firma II võistkonna.
Mehed ja naised mängivad samas turniiris ja võivad kohtuda ka omavahel, kuid võistlusklassid on erinevad. Ka sama ettevõtte võistlejad võivad kohtuda omavahel.
Turniir viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Mängitakse kiirmalet FIDE reeglite järgi, 7 vooru  mõtlemisajaga 1o minutit +3 lisasekundit igal käigul kummalegi maletajale partii lõpuni. Parimad võistkonnad selgitatakse välja 4 parima võistleja kohapunktide summas. Võistlejate kohapunktid arvutatakse järgmise punktitabeli järgi:

 1. 50 punkti
 2. 47 punkti
 3. 45 punkti
 4. 44 punkti
 5. 43 punkti . . . 47. koht 1 punkt.

Võistkonna võrdsete kohtade korral p.4.2. kriteeriume ei arvestata. Kohapunktideks on vastavate kohtade aritmeetiline keskmine.
Näide: I koht 6p. (individuaalne tulemus) => võistlejale kohapunkte 50 p
II-V koht 5p. s.t. 4 mängijat kogusid 5 p => arvutatakse II-V koha vastavate kohapunktide aritmeetiline keskmine ja need neli  mängijat toovad võrdselt võiskonnale  (47+45+44+43)/4=179/4=44,75 p.
4.2. Individuaal võistlejatele määratakse kohad võrdsete punktide korral järgmiste kriteeriumide järgi:
1) omavaheline kohtumine (kui kohajagajad on omavahel mänginud)
2) voorujärgsete punktide summa
3) Mediaan-Buchholz
4) Buchholz
5) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Loosimiseks ja tehniliseks tööks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi. Viimases voorus on kohtunikul õigus teostada paaride valikut lähtudes eriauhindade gruppidest. Osaleda võivad firmade töötajad, kelle firma on eelnevalt registreerunud ja tasunud  osavõtumaksu 30€  võistleja kohta enne 16.02.2024, lisandub käibemaks. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Partii ajal on keelatud kasutada mängusaalis mobiiltelefoni või muud elektroonilist kommunikatsioonivahendit. Seadmed võivad olla mängija juures väljalülitatud või hääletus olekus. Selle reegli rikkumisel kaotab  mängija partii sõltumata seisust. Nimetatud seadmeid võib kasutada vaheaegadel väljaspool mängusaali.
Rakendatakse 2018.a kehtima hakanud uusi FIDE reegleid – http://www.maleliit.ee/
NB! Erisus FIDE reeglitest –  esimene määrustevastane käik toob kaasa hoiatuse, teine kaotuse.  Määrustevastase käigu tegija vastasele lisatakse mõtlemisaega 1 minut, kui ta kellal on jäänud mõtlemisaega alla 5 minuti.

Autasustamine: Medalite ja meenetega autasustatakse meeste esikolmikut, naiste esikolmikut. Võistkondlikult esikolmikusse tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse medalitega.

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad koostöös kohtunikega.
Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist osalejaid teavitades.
Turniiri korraldajaks on Spordipilet.ee. Kontaktisikuks on Kristjan Jääts (+372 51 36 174)

Lisainfo: info@spordipilet.ee ja www.spordipilet.ee

 1. Keskkonnaamet
 2. Team Kaitsevägi
 3. Politsei- ja Piirivalveamet
 4. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 5. Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
 6. Välisministeerium
 7. Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus
 8. Maa-amet
 9. Registrite ja Infosüsteemide Keskus
 10. Kultuuriministeerium
 11. Keskkonnaagentuur
 12. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
 13. Siseministeerium
 14. Elektrilevi